Visites guiades a Girona

L’Ajuntament de Girona ha organitzat un seguit de visites guiades a l’entorn natural del Pla V (Campus, La Mina i Can Colomer), uns espais de gran valor natural i patrimonial recuperats i arranjats a través de la gestió paisatgística diferenciada.watch replicas uk...