Imatge Lesley Yendel & Luís Hermosilla

Lesley Yendel & Luís Hermosilla

Imatge Lucho Hermosilla

Lucho Hermosilla

Pintor, escultor, freqüenta els territoris de la música i la Performance. Ha exposat la seva obra i ha realitzat intervencions a França, Anglaterra, Alemanya, Catalunya i Espanya.

Obra presentada: