Ona Trepat Rubirola

Artista plàstica i docent, viu i treballa al Pla de l'Estany. El seu treball artístic es caracteritza per estar vinculat amb els procediments artesanals i de teixit amb fibres vegetals; cercant una determinada forma de comprendre i significar la vida. Sempre en estreta relació amb la matèria, amb la constant de connectar allò que aparentment està desconnectat, recordant una visió interrelacionada entre cultura i naturalesa.

De vocació autodidacta, s'ha format en tècniques i mètodes de cistelleria i construcció tradicional. Actualment és Professora Associada a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, on també ha estat graduada. Col·labora amb altres iniciatives, universitats i organitzacions vinculades a la docència artística i a l'art per al desenvolupament personal i social.

Obra presentada: